تهیه پلی پیرول و کامپوزیتهای آن در محلولهای گوناگون با استفاده از مواد افزودنی مختلف و مطالعه شکل شناسی و رسانندگی فیلم تهیه شده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Preparation of Polypyrrole and Its Composites in Various Solutions Using Different Additives and Studying the orphology and Conductivity of the Prepared Film

نویسندگان [English]

  • H. eisa zadeh
  • M. Khademian

کلیدواژه‌ها [English]

  • polypyrrole
  • composite
  • non-aqueous solutions
  • morphology
  • conductivity