سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مجله علوم و تکنولوژی پلیمر به صورت دو ماهانه با ۶ شماره در سال منتشر می‌شود.

- بهای هر جلد با احتساب هزینه پست 6500000 ریال (ششصدو پنجاه هزار ریال) است.

- بهای اشتراک را به حساب 4001021003009849 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره شبا

 R390100004001021003009849 به نام پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران واریز و رسید آن را به شماره  44787076-021 ارسال فرمایید.

فرم اشتراک