سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مجله علوم و تکنولوژی پلیمر به صورت دو ماهانه با ۶ شماره در سال منتشر می‌شود.

- بهای هر جلد با احتساب هزینه پست 3000000 ریال (سیصد هزار ریال) است.

- بهای اشتراک را به حساب 2172109002008 به عنوان درآمد اختصاصی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نزد بانک ملی شعبه نوشیروان کد 811 تهران و شماره شبا IR310170000002172109002008 واریز و رسید آن را به شماره  44787023 - 021 ارسال فرمایید.

دریافت فرم اشتراک