مصوبات جلسه هیئت تحریریه

 

جلسه هیئت تحریریه نشریه علوم و تکنولوژی تیر 1397 با حضور اعضای هیئت تحریریه تشکیل و درباره ارتقای جایگاه مجله بحث و تبادل نظر شد و موارد زیر مورد موافقت قرار گرفت:

  • ارجاع حداقل به یک مقاله مرتبط در نشریه علوم و تکنولوژی پلیمر توسط اعضای هیئت تحریریه در مقالاتی که در دیگر مجلات به‌چاپ می‌­رسانند، به منظور افزایش ارجاعات و معرفی بیشتر نشریه؛
  •  ارسال حداقل یک مقاله پژوهشی یا مروری (در موضوعات روز و پراستناد) در سال به نشریه علوم و تکنولوژی پلیمر توسط اعضای هیئت تحریریه. این موضوع می‌تواند کمک شایانی به ثبت مجله توسط مؤسسه Thomson Reuters و افزایش ضریب تاثیر آن داشته باشد؛
  • تهیه و ارسال نامه‌ از سوی انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران با امضای آقای دکتر نکومنش (رئیس انجمن) برای وزارت علوم، تحقیقات  و فناوری مبنی بر افزایش امتیازدهی به نشریات وزین علمی پژوهشی فارسی و به‌ ویژه نشریه علوم و تکنولوژی پلیمر؛
  • تهیه و ارسال نامه‌ از سوی انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران با امضای آقای دکتر نکومنش (رئیس انجمن) به برخی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مرتبط برای پذیرفتن مقالات علمی - پژوهشی نشریه علوم و تکنولوژی پلیمر دانشجویان تحصیلات تکمیلی به‌عنوان الزام برای دفاع از پایان‌نامه دکتری و کسب نمره دفاع؛
  • لحاظ‌ کردن پاداش بیشتر توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به نویسندگان این پژوهشگاه که در مقالات چاپ شده خود در نشریات خارجی به مقالات مرتبط در نشریه علوم و تکنولوژی پلیمر ارجاع دهند؛
  • مشارکت بیشتر اعضای هیئت تحریریه در ارسال مقالات باکیفیت به نشریه و درخواست همکاری بیشتراز اعضا؛
  •  
  • درج اطلاعات مقالات از قبیل نمودارها و جداول به زبان انگلیسی در راستای هدف افزایش ارجاعات به مقالات نشریه و اقدام برای نمایه‌شدن مجله در پایگاه‌های معتبر استنادی بین‌المللی و
  •  
  • تأکید بر اخذ تعهد اخلاقی از نویسندگان و عدم تغییر نام نویسندگان پس از دریافت مقاله.