روش جدید حل معادلات اندازه حرکت در شرایط همدما برای سیالات غیرنیوتنی در ناحیه سنجش اکسترودر


عنوان مقاله [English]

New Method of Momentum Equation Solving Under Isothermal Condition for nNon - Newtonian Fluids in Metering Region