تولید میکروالیاف پلی‌وینیل‌الکل ضدباکتری برای کاربرد در زخم‌پوش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی83111-84156

چکیده

بستر  زخم باز به دلیل شرایط مناسب رشد میکروارگانیسم­‌ها شامل محیط گرم، مرطوب و مغذی، همواره با خطر ایجاد عفونت مواجه است. استفاده از پوشش مناسب ضدباکتری می‌­تواند روند بهبود زخم را تسریع کند. رنگ‌­های طبیعی موادی هستند که خواص ضدباکتری آنها در سال­‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. الیاف با قطر کم در زخم‌­پوش­‌ها به دلیل افزایش سطح تماس زخم‌پوش با پوست و شبیه­‌سازی ماتریس خارج سلولی مورد توجه قرار گرفته­‌اند. در این پژوهش، میکروالیاف پلی­‌وینیل‌­الکل (PVA) با فرایند الکتروریسی تولید و برای افزایش مقاومت در برابر حل­‌شدن در محیط­‌های آبی از عملیات گرمایی روی وب میکروالیاف استفاده شد. تغییرات ساختاری با آزمون XRD مطالعه و مشخص شد، بلورینگی میکروالیاف بر اثر گرمادهی افزایش یافته است. خواص ضدباکتری رنگ­‌های طبیعی پوست گردو، گزنه و پوست انار با غوطه‌­ورکردن میکروالیاف PVA در محلول رنگ­‌های استخراج شده با حلال­‌های مختلف (آب و اتانول) بررسی شد. نتایج نشان­‌دهنده­ خواص ضدباکتری میکروالیاف PVA غوطه­‌ور شده در محلول رنگ طبیعی استخراج شده از پوست انار در برابر دو سویه­ باکتری گرم مثبت (Staphylococcus aureus) و گرم منفی (Pseudomonase aeruginosa)  بود. میکروالیاف PVA غوطه­‌ور شده در محلول آبی رنگ طبیعی استخراج شده از پوست انار خواص ضدباکتری بیشتری نسبت به نمونه­ غوطه­‌ور شده در محلول حاوی رنگ طبیعی استخراج شده از پوست انار در حلال اتانول نشان داد. تصاویر  SEMبه‌­دست آمده نشان داد، شکل­‌شناسی میکروالیاف PVA پس از غوطه­‌ورشدن در محلول­‌های رنگ طبیعی دارای حلال­‌های مختلف آب و اتانول کاملاً حفظ شده است و این موضوع نشان از تثبیت میکروالیاف PVA پس از گرمادهی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of Antibacterial Poly(vinyl alcohol) Microfibers Mat for Wound Dressing Application

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Noruzi
  • Laleh Ghasemi
  • Mohamad Morshed
Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan. P.O. Box: 84156-8311, Iran
چکیده [English]

The bed of an open wound is prone to infection because of good conditions for microorganisms to grow in a moist, warm and nutritious environment. Using an antibacterial wound dressing, the healing of the wound can be accelerated. Antibacterial properties of natural dyes have been studied by researchers in recent years. On the other hand, the efficiency of fine fibers in wound dressing has been demonstrated due to increasing its contact area with the skin and simulation of extracellular matrix. In this study, polyvinyl alcohol (PVA) microfibers were fabricated by electrospinning process and heat treatment was used to increase the stability of microfibers against aqueous solutions. It is notable to say that untreated PVA microfibers dissolve in aqueous solutions easily. XRD spectrum was used for structural characterization of PVA microfibers after heat treatment. The results showed an increase in the crystallinity of the microfibers after heat treatment. Antibacterial properties of some natural dyes (green walnut shells, Punicagranatum, Urticadioica) were investigated by dipping PVA microfibers in the natural dyes solutions extracted by different solvents such as water and ethanol. In the end, the antibacterial property of PVA microfibers dipped in Punicagranatum extract solution for both pathogenic strains of gram-positive (Staphylococcus aureus) and gram-negative (Pseudomonas aeruginosa) was demonstrated. PVA microfibers dipped in aqueous solution of Punicagranatum showed stronger antibacterial property than those dipped in ethanolic Punicagranatum extract solution. The SEM images indicated that morphology of PVA microfibers preserved after dipping in the natural dyes solution extracted by water and ethanol, confirming stability of PVA microfibers after heat treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PVA
  • wound dressing
  • antibacterial
  • microfibers
  • natural dye