اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm)


عنوان مقاله [English]

Surface Modification of EPR as Biomaterial by Laser Induced Graft Copolymerization of AAm, HEMA and NVP: I-AAm