سنتز و شناسایی مونومر وینیلی استامینوفن و بررسی آزاد سازی دارو از آن


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Characterization and Drug Release Study of Vinylic Monomer of Acetaminophen

نویسندگان [English]

  • S.M. Taghizadeh
  • R. Rahimian