آزادسازی کنترل شده مواد مغذی توسط زیست پلیمرهای هیدروژل


عنوان مقاله [English]

Controlled Release of Nutrients from Hydrogel Biopolymers

نویسندگان [English]

  • M. Vossoughi
  • I. Aiemzadeh