ایمنی و کیفیت مواد غذایی در بسته بندیهای پلاستیکی، رهیافتی ساختاری


عنوان مقاله [English]

Safety and Quality of Foodstuffs in Contact with Plastic Materials, A Structural Approach