اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوند زنی لیزری مونومرهای HEMA,AAM و NVP ؛ 2- مونومرهای HEMA و NVP


عنوان مقاله [English]

Surface Modification of EPR as Biomaterial by Laser Induced Graft Copolymerization of AAm, HEMA and NVP: II- HEMA and NVP

نویسندگان [English]

  • H. Mirzadeh
  • A.A. Katbab
  • M .T. Khorasani
  • R.P. Burford