اثر پرتو گاما به میزان سترون ساز بر مواد پلیمری موجود در لوازم پزشکی یک بار مصرف


عنوان مقاله [English]

Effects of Gamma Radiation on Polymeric Materials of Disposable Medical Supplies at Sterilizing Doses

نویسندگان [English]

  • F. Khoylou
  • F. Naimian
  • A.A. Katbab