مروری کلی بر بیوپلیمرهای سنتزی و طبیعی موجود(1)


عنوان مقاله [English]

A General Overview of Synthetic and Naturally Available Biopolymers

نویسنده [English]

  • M. M.