مطالعه پدیده خود همکرداری در پایدارسازی پلی پروپیلن در برابر تخریب اکسایشی گرمایی


عنوان مقاله [English]

Study of Autosynergism Phenomenon in Stabilization of Polypropylene Against Thermal Oxidative Degradation

نویسندگان [English]

  • M. Ghaemy
  • H. Ghasemy