کوپلیمر شدن 2vp-MMA با سیستم آغازگر BPO-V(acac)3در حلال 2- بوتانون و محاسبه نسبتهای واکنش پذیری مونومرها


عنوان مقاله [English]

Redox Copolymerization of 2VP-MMA by BPO-V(acac)3 System in 2-Butanone as Solvent and the Determination of Monomers Reactivity Ratios

نویسندگان [English]

  • M.T. Taghizadeh
  • H. Dujhampanah