مروری بر پلی‌یورتان‌های آب‌پایه‌‌ بر پایه روغن کرچک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 112-14975

چکیده

پلی‌یورتان‌ها که حاصل واکنش پلی‌ال‌ها با دی‌ایزوسیانات‌ها هستند، به‌دلیل تنوع در مواد اولیه، روش‌های سنتز و خواص، به‌عنوان یکی از پرمصرف‌ترین پلیمرها در صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند. افزایش تقاضا، توجه بازار جهانی و استفاده فراوان از این دسته از پلیمرها موجب مصرف عمده پلی‌ال‌ها و ایزوسیانات‌های پایه‌نفتی شده است. با وجود این، چالش‌های زیست‌محیطی و بحران نفت خام، علاقه‌مندی به منابع تجدیدپذیر و سامانه‌های بر پایه شیمی سبز را افزایش داده است. در این راستا، یکی از چالش‌برانگیزترین اهداف در سنتز پلی‌یورتان‌ها، جایگزینی سامانه‌های حلال‌پایه برای کاهش انتشار ترکیبات آلی فرار و استفاده از آب به‌عنوان حلال ایمن بوده که موجب توسعه پلی‌یورتان‌های آب‌پایه (waterborne polyurethanes, WPUs) شده است. سمی‌نبودن، اشتعال‌ناپذیری، سازگاری با محیط‌‌زیست‌ و نیز کاربردهای گسترده WPUها در پلاستیک‌ها، رنگ‌ها، چسب‌ها، جوهر چاپ و زیست‌مواد از دلایل توسعه روزافزون این سامانه‌های آب‌پایه بوده است. از آنجا که فقط چند دی‌ایزوسیانات به‌طور تجاری برای سنتز WPUها دردسترس است، بنابراین انتخاب پلی‌ال تعیین‌کننده خواص در WPUهاست. روغن‌های طبیعی، پلی‌ساکاریدها، چوب و پروتئین‌ها پرمصرف‌ترین مواد اولیه تجدیدپذیر بوده که از این میان، روغن‌های گیاهی یکی از سودمندترین گزینه‌ها هستند و به‌طور گسترده بررسی ‌شده‌اند. امروزه زیست‌پلی‌ال‌های حاصل از روغن‌های گیاهی مختلف در سنتز WPUها اهمیت یافته‌اند. اما، روغن کرچک به‌دلیل دسترس‌پذیری، زیست‌تخریب‌پذیری و داشتن گروه‌های هیدروکسیل ذاتی‌، به‌عنوان جایگزین عالی پلی‌ال‌های پایه‌نفتی توجه ویژه‌ای را جلب کرده و در ترکیبات پلی‌یورتانی به‌کار گرفته شده است. از این‌رو، با توجه به اهمیت زیست‌پلی‌ال‌ها و نقش آن‌ها در توسعه WPUهای بر پایه روغن‌های گیاهی، در مقاله حاضر ضمن معرفی مختصر WPUها و روش‌های سنتز آن‌ها، خواص WPUهای بر پایه روغن کرچک به‌عنوان تنها پلی‌ال طبیعی، مرور شده و برخی از رویکردهای سبز برای دستیابی به تصویری واضح از کاربردهای فعلی و بالقوه آینده WPUهای بر پایه این روغن در زمینه‌های مختلف معرفی شده‌اند.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Castor Oil-Based Waterborne Polyurethanes: An Overview

نویسندگان [English]

 • Hajar Jamshidi
 • Hengameh Honarkar
 • Mina Mashhadi Farahani
 • Shokoufeh Hakim
Iran Polymer and Petrochemical Institute, P.O. Box 14975-112, Tehran, Iran
چکیده [English]

Polyurethanes, mainly synthesized by addition reactions of polyols with diisocyanates, have been considered as the most widely used polymers in various industries due to the variety of raw materials, synthetic methods and properties. The high demand, the significant share of the world market and the abundant use of this category of polymers have involved the major consumption of petroleum-based polyols and diisocyanates. Nonetheless, environmental challenges and the crude oil crisis have led to greater interest in renewable resources and systems based on green chemistry. Today, with the synthesis of waterborne polyurethanes) WPUs) and the use of water as a safe solvent, the release of volatile organic compounds and the production of solvent-based systems have been prevented to a considerable extent. The non-toxicity, non-flammability, environmentally friendly, and the wide applications of WPUs in plastics, paints, adhesives, printing ink and biomaterials are among the reasons for further development of these water-based systems. Because there are only a few commercially available diisocyanates in the synthesis of WPUs, it is the choice of polyol which may determine the WPUs properties. The most convenient renewable raw materials are natural oils, polysaccharides, wood and proteins, and vegetable oils which are the most beneficial options and have been widely studied. Today bio-polyols obtained from different vegetable oils have become vital in the synthesis of WPUs. However, castor oil has attracted special attention, as an excellent substitute for petroleum-based polyols and has been used in polyurethane compounds due to its availability, biodegradability and inherent hydroxyl groups. Considering the importance of bio-polyols and their role in the development of vegetable oil-based WPUs, in this article, while briefly introducing WPUs and their synthetic methods, the properties of WPUs based on castor oil, as the only natural polyol, are reviewed. Some green approaches to acquire a clear picture of the current and potential future applications of WPUs based bio-polyols in various fields are introduced. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • waterborne polyurethane
 • renewable resource
 • vegetable oil
 • castor oil
 • biodegradability
 1. Rosthauser J.W. and Nachtkamp K., Advances in Urethane Science and Technology, Frisch K.C. and Klempner D. (Eds.), Lancaster, Technomic, 121-162, 1987.
 2. Tian S., Recent Advances in Functional Polyurethane and Its Application in Leather Manufacture: A Review, Polymers, 2020, 12, 1996.
 3. Khatoon H., Iqbal S., Irfan M., Darda A., and Kanwar Rawat N., A Review on the Production, Properties and Applications of Non-isocyanate Polyurethane: A Greener Perspective, Prog. Org. Coat., 154, 106124, 2021.
 4. Mucci V.L., Hormaiztegui M.E.V., and Aranguren M.I., Plant Oil-Based Waterborne Polyurethanes: A Brief Review, J. Renew. Mater., 8, 579-601, 2020.
 5. Paraskar P.M., Prabhudesai M.S., Hatkar V.M., and Kulkarni R.D., Vegetable Oil Based Polyurethane Coatings-A Sustainable Approach: A Review, Prog. Org. Coat., 156, 106267, 2021.
 6. Morales-Cerrada R., Tavernier R., and Caillol S., Fully Bio-Based Thermosetting Polyurethanes from Bio-Based Polyols and Isocyanates, Polymers (Basel)., 13, 2021. DOI: 10.3390/polym13081255
 7. Sharma V. and Kundu P.P., Addition Polymers from Natural Oils-A Review, Prog. Polym. Sci., 31, 983-1008, 2006.
 8. Chowdhury A. and Anthony P., A Review on Biodegradable Polymeric Materials Derived from Vegetable Oils for Diverse Applications, Int. J. Sci. Res., 5, 1786-1791, 2016.
 9. Xia Y. and Larock R.C., Vegetable Oil-Based Polymeric Materials: Synthesis, Properties, and Applications, Green Chem., 12, 1893-1909, 2010.
 10. Kim B., Aqueous Polyurethane Dispersions, Colloid Polym. Sci., 274, 599-611, 1996.
 11. Dieterich D., Aqueous Emulsions, Dispersions and Solutions of Polyurethanes, Synthesis and Properties, Prog. Org. Coat., 9, 281-340, 1981.
 12. Li R. and Shan Z., Research for Waterborne Polyurethane/ Composites with Heat Transfer Performance: A Review, Polym. Bull., 75, 4823-4836, 2018.
 13. Pandya H. and Mahanwar P., Fundamental Insight into Anionic Aqueous Polyurethane Dispersions, Adv. Ind. Eng. Polym. Res., 3, 102-110, 2020.
 14. Honarkar H., Barmar M., and Barikani M., Synthesis, Characterization and Properties of Waterborne Polyurethanes Based on Two Different Ionic Centers, Fibers Polym., 16, 718-725, 2015.
 15. Honarkar H., The Effect of Different Acrylic Monomers Contents on the Properties of Waterborne Polyurethane/Acrylate Hybrids, Polym. Sci., B, 61, 743-752, 2019.
 16. Minoofar Gh., Honarkar H., and Barikani M., A Review of Waterborne Polyurethane/Acrylate Hybrids, Iran Polym. Technol., Res. Develop., (Persian), 3, 65-74, 2018.
 17. Gaddam S.K. and Palanisamy A., Anionic Waterborne Polyurethane Dispersions from Maleated Cotton Seed Oil Polyol Carrying Ionisable Groups, Colloid Polym. Sci., 294, 347-355, 2016.
 18. Madbouly S.A., Waterborne Polyurethane Dispersions and Thin Films: Biodegradation and Antimicrobial Behaviors, Molecules, 26, 2021. DOI: 10.3390/molecules26040961
 19. Ma Y., Lei R., Yang X., and Yang F., Eco-Friendly Waterborne Alkyd Resin from Polyethylene Terephthalate Waste, J. Polym. Environ., 28, 1083-1094, 2020.
 20. Singh I., Samal S.K., Mohanty S., and Nayak S.K., Recent Advancement in Plant Oil Derived Polyol-Based Polyurethane Foam for Future Perspective: A Review, Eur. J. Lipid Sci. Technol., 122, 1900225, 2020.
 21. Tenorio-Alfonso A., Sánchez M.C., and Franco J.M., A Review of the Sustainable Approaches in the Production of Bio-Based Polyurethanes and Their Applications in the Adhesive Field, J. Polym. Environ., 28, 749-774, 2020.
 22. Poussard L., Lazko J., Mariage J., Raquez J.M., and Dubois P., Biobased Waterborne Polyurethanes for Coating Applications: How Fully Biobased Polyols May Improve the Coating Properties, Prog. Org. Coat., 97, 175-183, 2016.
 23. Athawale V.D. and Nimbalkar R.V., Waterborne Coatings Based on Renewable Oil Resources: An Overview, J. Am. Oil Chem. Soc., 88, 159-185, 2011.
 24. Zhang C., Garrison T.F., Madbouly S.A., and Kessler M.R., Recent Advances in Vegetable Oil-Based Polymers and Their Composites, Prog. Polym. Sci.,71, 91-143, 2017.
 25. Sawpan M.A., Polyurethanes from Vegetable Oils and Applications: A Review, J. Polym. Res., 25, 2018. DOI: 10.1007/s10965-018-1578-3
 26. Maisonneuve L., Chollet G., Grau E., and Cramail H., Vegetable Oils: A Source of Polyols for Polyurethane Materials, OCL-Oilseeds Fats Crops Lipids, 23, 2016. DOI: 10.1051/ocl/2016031
 27. Arévalo-Alquichire S. and Valero M., Castor Oil Polyurethanes as Biomaterials, Elastomers, 2017. DOI: 10.5772/intechopen.68597
 28. Hormaiztegui M.E.V., Daga B., Aranguren M.I., and Mucci V., Bio-Based Waterborne Polyurethanes Reinforced with Cellulose Nanocrystals as Coating Films, Prog. Org. Coat., 144, 105649, 2020.
 29. Nekhavhambe E., Mukaya H.E., and Nkazi D.B., Development of Castor Oil-Based Polymers: A Review, J. Adv. Manuf. Process., 1, 1-13, 2019.
 30. Miao S., Wang P., Su Z., and Zhang S., Vegetable-Oil-Based Polymers as Future Polymeric Biomaterials, Acta Biomater., 10, 1692-1704, 2014.
 31. Desroches M., Escouvois M., Auvergne R., Caillol S., and Boutevin B., From Vegetable Oils to Polyurethanes: Synthetic Routes to Polyols and Main Industrial Products, Polym. Rev., 52, 38-79, 2012.
 32. Ren X. and Soucek M., Soya-Based Coatings and Adhesives, Soy-Based Chemicals and Materials: Growing the Value Chain, ACS, Washington DC, Chapt. 10, 207-254, 2014.
 33. Gorgani-Firuzjaee S., Khatami S., Adeli K., and Meshkani R., Effect of Structure on Properties of Polyols and Polyurethanes Based on Different Vegetable Oils, Biochem. Biophys. Res. Commun., 464, 1028-1033, 2015.
 34. Petrovic Z.S., Polyurethanes from Vegetable Oils, Polym. Rev., 48, 109-155, 2008.
 35. Ghasemlou M., Daver F., Ivanova E.P., and Adhikari B., Polyurethanes from Seed Oil-Based Polyols: A Review of Synthesis, Mechanical and Thermal Properties, Ind. Crops Prod., 142, 111841, 2019.
 36. Pfister D.P., Xia Y., and Larock R.C., Recent Advances in Vegetable Oil-Based Polyurethanes, ChemSusChem, 4, 703-717, 2011.
 37. Patel V.R., Dumancas G.G., Kasi Viswanath L.C., Maples R., and Subong B.J.J., Castor Oil: Properties, Uses, and Optimization of Processing Parameters in Commercial Production, Lipid Insights, 9, 1-12, 2016.
 38. Gadhave R.V., Mahanwar P.A., and Gadekar P.T., Bio-Renewable Sources for Synthesis of Eco-Friendly Polyurethane Adhesives-Review, Open J. Polym. Chem., 07, 57-75, 2017.
 39. Chang C.W. and Lu K.T., Natural Castor Oil Based 2-Package Waterborne Polyurethane Wood Coatings, Prog. Org. Coat., 75, 435-443, 2012.
 40. Gurunathan T., Mohanty S., and Nayak S.K., Isocyanate Terminated Castor Oil-Based Polyurethane Prepolymer: Synthesis and Characterization, Prog. Org. Coat., 80, 39-48, 2015.
 41. Mazo P.C., Estenoz D., and Ríos L.A., Kinetics of the Esterification of Maleic Anhydride with Castor Oil, Lat. Am. Appl. Res., 41, 11-15, 2011.
 42. Sustainable Production and Applications of Waterborne Polyurethanes, Inamuddin, Boddula R. and Khan A. (Eds.), Springer, 2021.
 43. Pérez-Limiñana M.Á., Arán-Aís F., Torró-Palau A.M., Orgilés-Barceló C., and Martín-Martínez J.M., Structure and Properties of Waterborne Polyurethane Adhesives Obtained by Different Methods, J. Adhes. Sci. Technol., 20, 519-536, 2006.
 44. Anıl D., Berksun E., Durmuş-Sayar A., Sevinis¸-Özbulut E.B., and Ünal S., Recent Advances in Waterborne Polyurethanes and Their Nanoparticle-Containing Dispersions, Handbook of Waterborne Coatings, Elsevier, Chapt. 11, 2020.
 45. Kang S., Ji Zh., Tseng L.F., Turner S.A., Villanueva D.A., Johnson R., Albano A., and Langer R., Design and Synthesis of Waterborne Polyurethanes, Adv. Mater., 17, 1706237, 2018.
 46. Rahman M.M., Hasneen A., Jo N.J.H., Kim I., and Lee W.-K., Properties of Waterborne Polyurethane Adhesives with Aliphatic and Aromatic Diisocyanates, J. Adhes. Sci. Technol., 25, 2051-2062, 2011.
 47. Zafar F., Ghosal A., Sharmin E., Chaturvedi R., and Nishat N., A Review on Cleaner Production of Polymeric and Nanocomposite Coatings Based on Waterborne Polyurethane Dispersions from Seed Oils, Prog. Org. Coat., 131, 259-275, 2019.
 48. Honarkar H., Barmar M., Barikani M., and Shokrollahi P., Synthesis and Characterization of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane-Based Waterborne Polyurethane Nanocomposites, Korean J. Chem. Eng., 33, 319-329, 2016.
 49. Chattopadhyay D.K. and Raju K.V.S.N., Structural Engineering of Polyurethane Coatings for High Performance Applications, Prog. Polym. Sci., 32, 352-418, 2007.
 50. Coutinho F.M.B. and Delpech M.C., Some Properties of Films Cast from Polyurethane Aqueous Dispersions of Polyether-Based Anionomer Extended with Hydrazine, Polym. Test., 15, 103-113, 1996.
 51. Chen R., Zhang C., and Kessler M.R., Anionic Waterborne Polyurethane Dispersion from a Bio-Based Ionic Segment, RSC Adv., 4, 35476-35483, 2014.
 52. Lei L., Zhong L., Lin X., Li Y., and Xia Z., Synthesis and Characterization of Waterborne Polyurethane Dispersions with Different Chain Extenders for Potential Application in Waterborne Ink, Chem. Eng. J., 253, 518-525, 2014.
 53. Honarkar H., Barmar M., and Barikani M., New Sulfonated Waterborne Polyurethane Dispersions: Preparation and Characterization, J. Dispers. Sci. Technol., 37, 1219-1225, 2016.
 54. Noreen A., Zia K.M., Zuber M., Tabasum S., and Saif M.J., Recent Trends in Environmentally Friendly Waterborne Polyurethane Coatings: A Review, Korean J. Chem. Eng., 33, 388-400, 2016.
 55. Honarkar H., Waterborne Polyurethanes: A Review, J. Dispers. Sci. Technol., 39, 507-516, 2018.
 56. Panda S.S., Panda B.P., Mohanty S., and Nayak S.K., The Castor Oil Based Waterborne Polyurethane Dispersion; Effect of NCO/OH Content: Synthesis, Characterization and Properties, Green Process. Synth., 6, 341-351, 2017.
 57. Santamaria-Echart A., Arbelaiz A., Saralegi A., Fernándezd’Arlas B., Eceiza A., and Corcuera M.A., Relationship Between Reagents Molar Ratio and Dispersion Stability and Film Properties of Waterborne Polyurethanes, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp., 482, 554-561, 2015.
 58. Hormaiztegui M.E.V., Aranguren M.I., and Mucci V.L., Synthesis and Characterization of a Waterborne Polyurethane Made from Castor Oil and Tartaric Acid, Eur. Polym. J., 102, 151-160, 2018.
 59. Liu X., Hong W., and Chen X., Continuous Production of Waterborne Polyurethanes: A Review, Polymers (Basel), 12, 1-17, 2020.
 60. Kim B., Yang J., Yoo S., and Lee J., Waterborne Polyurethanes Containing Ionic Groups in Soft Segments, Colloid Polym. Sci., 281, 461-468, 2003.
 61. Nanda A.K., Wicks D.A., Madbouly S.A., and Otaigbe J.U., Effect of Ionic Content, Solid Content, Degree of Neutralization, and Chain Extension on Aqueous Polyurethane Dispersions Prepared by Prepolymer Method, J. Appl. Polym. Sci., 98, 2514-2520, 2005.
 62. Li C., Xiao H., Wang X., and Zhao T., Development of Green Waterborne UV-Curable Vegetable Oil-Based Urethane Acrylate Pigment Prints Adhesive: Preparation and Application, J. Clean. Prod., 180, 272-279, 2018.
 63. Zhao J., Zhou T., Zhang J., Chen H., Yuan C., Zhang W., and Zhang A., Synthesis of a Waterborne Polyurethane-Fluorinated Emulsion and Its Hydrophobic Properties of Coating Films, Ind. Eng. Chem. Res., 53, 19257-19264, 2014.
 64. Honarkar H., Review on Waterborne Polyurethanes, Iran Polym. Technol. Res. Develop. (Persian), 1, 5-15, 2017.
 65. Gündüz G. and Kisakürek R.R., Structure-Property Study of Waterborne Polyurethane Coatings with Different Hydrophilic Contents and Polyols, J. Dispers. Sci. Technol., 25, 217-228, 2004.
 66. Zhang S., Lv H., Zhang H., Wang B., and Xu Y., Waterborne Polyurethanes: Spectroscopy and Stability of Emulsions, J. Appl. Polym. Sci., 101, 597-602, 2006.
 67. Santamaria-Echart A., Fernandes I., Barreiro F., Corcuera M.A., and Eceiza A., Advances in Waterborne Polyurethane and Polyurethane-Urea Dispersions and Their Eco-Friendly Derivatives: A Review, Polymers, 13, 1-32, 2021.
 68. Rosthauser J.W. and Nachtkamp K., Waterborne Polyurethanes, J. Coat. Fabr., 16, 39-79, 1986.
 69. Yang X.H., Zhang P.H., Wang Z.M., Jing F., Zhou Y.H., and Hu L.H., Synthesis and Bioactivity of Lignin Related High-Added-Value 2H,4H-Dihydro-Pyrano[2,3-c]Pyrazoles and 1H,4H-Dihydro-Pyrano[2,3-c]Pyrazoles, Ind. Crops Prod., 52, 413-419, 2014.
 70. Ranjbarfar B., Taghvaei Ganjali S., Alavi Nikje M.M., and Moradi S., Synthesis, Characterization and Physicomechanical Properties of Novel Water-Based Biodegradable Polyurethane Dispersion, Russ. J. Appl. Chem., 91, 1198-1208, 2018.
 71. Panda S.S., Panda B.P., Mohanty S., and Nayak S.K., Synthesis and Properties of Castor Oil-Based Waterborne Polyurethane Cloisite 30B Nanocomposite Coatings, J. Coat. Technol. Res., 14, 377-394, 2017.
 72. Rahman M.M., Synthesis and Properties of Waterborne Polyurethane Adhesives: Effect of Chain Extender of Ethylene Diamine, Butanediol, and Fluoro-Butanediol, J. Adhes. Sci. Technol., 27, 2592-2602, 2013.
 73. Honarkar H. and Barikani M., Nanoclay Dispersion and Its Effect on Properties of Waterborne Polyurethanes, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 26, 393-401, 2014.
 74. Qian L. and Xiang-mei W., Synthesis of a Water Polyurethane Emulsion with High Solid Content, Low Viscosity via Core-Shell Method, Prog. Org. Coat., 131, 435-440, 2019.
 75. Hormaiztegui M.E.V., Mucci V.L., Santamaria-Echart A., Corcuera M.Á., Eceiza A., and Aranguren M.I., Waterborne Polyurethane Nanocomposites Based on Vegetable Oil and Microfibrillated Cellulose, J. Appl. Polym. Sci., 133, 44207, 2016.
 76. Liang H.Y., Feng Y.C., Lu J.Y., Liu L.X., Yang Z.H., Luo Y., Zhang Y., and Zhang C.Q., Bio-Based Cationic Waterborne Polyurethanes Dispersions Prepared from Different Vegetable Oils, Ind. Crop. Prod., 122, 448-455, 2018.
 77. Dai Z., Jiang P., Lou W., Zhang P., Bao Y., Gao X., Xia J., and Haryono A., Preparation of Degradable Vegetable Oil-Based Waterborne Polyurethane with Tunable Mechanical and Thermal Properties, Eur. Polym. J., 139, 109994, 2020.
 78. Zhang Ch., Liang H., Liang D., Lin Z., Chen Q., Feng P., and Wang Q., Renewable Castor-Oil-Based Waterborne Polyurethane Networks: Simultaneously Showing High Strength, Self-Healing, Processability and Tunable Multishape Memory, Angew. Chemie, 133, 4335-4345, 2021.
 79. Madbouly S.A., Xia Y., and Kessler M.R., Rheological Behavior of Environmentally Friendly Castor Oil-Based Waterborne Polyurethane Dispersions, Macromolecules, 46, 4606-4616, 2013.
 80. Dai Z., Multiwalled Carbon Nanotubes/Castor-Oil–Based Waterborne Polyurethane Nanocomposite Prepared Using a Solvent-Free Method, Polym. Adv. Technol., 32, 1038-1048, 2021.
 81. Valero M., Pulido J., Ramirez A., and Zhendong Z., Simultaneous Interpenetrating Polymer NetworksPolyurethane from Pentaerythritol-Modified Castor Oil and Polystyrene: Structure-Property Relationships, J. Am. Oil. Chem. Soc., 86, 383-392, 2009.
 82. Kaushik A. and Paramjit S., Synthesis and Characterization of Castor Oil/Trimethylol Propane Polyol as Raw Materials for Polyurethanes Using Time-of-Flight Mass Spectroscopy, Int. J. Polym. Anal. Charact., 10, 373, 2005.
 83. Valero M.F. and Gonzalez A., Polyurethane Adhesive System from Castor Oil Modified by a Transesterification Reaction, J. Elast. Plast., 44, 433, 2012.
 84. Das S., Pandey P., Mohanty S., and Nayak S.K., Influence of NCO/OH and Transesterified Castor Oil on the Structure and Properties of Polyurethane: Synthesis and Characterization, Mater. Express, 5, 377-389, 2015.
 85. Yeganeh H. and Mehdizadeh M.R., Synthesis and Properties of Isocyanate Curable Millable Polyurethane Elastomers Based on Castor Oil as a Renewable Resource Polyol, Eur. Polym. J., 40, 1233-1238, 2004.
 86. Trevino A.S. and Trumbo D.L., Acetoacetylated Castor Oil in Coatings Applications, Prog. Org. Coat., 44, 49-54, 2002.
 87. Xie H.Q and Guo J.S., Room Temperature Synthesis and Mechanical Properties of Two Kinds of Elastomeric Interpenetrating Polymer Networks Based on Castor Oil, Eur. Polym. J., 38, 2271-2277, 2002.
 88. Ogunniyi D.S., Fakayejo W.R.O., and Ola A., Preparation and Properties of Polyurethanes from Toluene Diisocyanate and Mixtures of Castor Oil and Polyol, Iran. Polym. J, 5, 56-59, 1996.
 89. Lu Y. and Larock R.C., Aqueous Cationic Polyurethane Dispersions from Vegetable Oils, ChemSusChem, 3, 329-333, 2010.
 90. Luo Y., Shen H., and Chen H., Effects of Castor Oil on Properties of Aliphatic Waterborne Polyurethane-Acrylate Hybrid Emulsion, Tuliao Gongye, 38, 40-42, 2008.
 91. Sardari A., Sabbagh Alvani A.A., and Ghaffarian R.S., Castor Oil-Derived Water-Based Polyurethane Coatings: Structure Manipulation for Property Enhancement, Prog. Org. Coat., 133, 198-205, 2019.
 92. Gurunathan T. and Arukula R., High Performance Polyurethane Dispersion Synthesized from Plant Oil Renewable Resources: A Challenge in the Green Materials, Polym. Degrad. Stab., 150, 122-132, 2018.
 93. Liang H., Li Y., Huang S., Huang K., Zeng X., Dong Q., Liu Ch., Feng P., and Zhang Ch., Tailoring the Performance of Vegetable Oil Based Waterborne Polyurethanes Through Incorporation of Rigid Cyclic Rings into Soft Polymer Networks, ACS Sustainable Chem. Eng., 8, 914-925, 2020.
 94. Nanda A.K. and Wicks D.A., The Influence of the Ionic Concentration, Concentration of the Polymer, Degree of Neutralization and Chain Extension on Aqueous Polyurethane Dispersions Prepared by the Acetone Process, Polymer, 47, 1805-1811, 2006.
 95. Liang H., Wang S., He H., Wang M., Liu L., Lu J., Zhang Y., and Zhang C., Aqueous Anionic Polyurethane Dispersions from Castor Oil, Ind. Crop. Prod., 122, 182-189, 2018.
 96. Bullermann J., Friebel S., Salthammer T., and Spohnholz R., Novel Polyurethane Dispersions Based on Renewable Raw Materials-Stability Studies by Variations of DMPA Content and Degree of Neutralisation, Prog. Org. Coat., 76, 609-615, 2013.
 97. Li M., Liu F., Li Y., and Qiang X., Synthesis of Stable Cationic Waterborne Polyurethane with a High Solid Content: Insight from Simulation to Experiment, RSC Adv., 7, 13312-13324, 2017.
 98. Liang H., Lu Q., Liu M., Ou R., Wang Q., Quirino R.L., Luo Y., and Zhang Ch., UV Absorption, Anticorrosion, and Long-Term Antibacterial Performance of Vegetable Oil Based Cationic Waterborne Polyurethanes Enabled by Amino Acids, Chem. Engi. J., 421, 127774, 2021.
 99. Manvi G.N. and Jagtap R.N., Effect of DMPA Content of Polyurethane Dispersion on Coating Properties, J. Dispers. Sci. Technol., 31, 1376-1382, 2010.
 100. Lei Y., Liu Z., Wu B., Jiang L., and Lei J., Preparation and Properties of Cross-Linked Waterborne Polyurethane Based on Solvent-Free Route, Polym. Bull., 77, 3263-3275, 2020.
 101. Xia Y. and Larock R.C., Castor-Oil-Based Waterborne Polyurethane Dispersions Cured with an Aziridine-Based Crosslinker, Macromol. Mater. Eng., 296, 703-709, 2011.
 102. Gurunathan T. and Chung J.S., Physicochemical Properties of Amino−Silane-Terminated Vegetable Oil-Based Waterborne Polyurethane Nanocomposites, ACS Sustainable Chem. Eng., 4, 4645-4653, 2016.
 103. Gurunathan T., Mohanty S., and Nayak S.K., Effect of Reactive Organoclay on Physico-chemical Properties of Vegetable Oil-Based Waterborne Polyurethane Nanocomposites, RSC Adv., 5, 11524-11533, 2015.
 104. Fu C., Hu X., Yang Z., Shen L., and Zheng Z., Preparation and Properties of Waterborne Bio-Based Polyurethane/Siloxane Cross-Linked Films by an In Situ Sol-Gel Process, Prog. Org. Coat., 84, 18-27, 2015.
 105. Gao Z., Peng J., Zhong T., Sun J., Wang X., and Yue C., Biocompatible Elastomer of Waterborne Polyurethane Based on Castor Oil and Polyethylene Glycol with Cellulose Nanocrystals, Carbohydr. Polym., 87, 2068-2075, 2012.
 106. Cakić S.M., Ristić I.S., Cincović M.M., Stojiljković D.T., and Simendić J.B., Preparation and Characterization of Waterborne Polyurethane/Silica Hybrid Dispersions from Castor Oil Polyols Obtained by Glycolysis Poly(ethylene terephthalate) Waste, Int. J. Adhes. Adhes., 70, 329-341, 2016.
 107. Cakić S.M., Ristić I.S., Stojiljković D.T., Nikolić N.N., Todorović B.Ž., and Radosavljević-Stevanović N.V., Effect of the Silica Nanofiller on the Properties of Castor Oil‑Based Waterborne Polyurethane Hybrid Dispersions Based on Recycled PET Waste, Polym. Bull., 76, 1217-1238, 2019.
 108. Hao N., Wu J., Wan J., and Liu Zh., Morphology and Mechanical Properties of UV-Curable Castor Oil-Based Waterborne Polyurethane/Organic Montmorillonite Nanocomposites, Plast., Rubber Compos., 46, 346-354, 2017.
 109. Hormaiztegui M.E.V., Marin D., Gañán P., Stefani P.M., Mucci V., and Aranguren M.I., Nanocelluloses Reinforced Bio-Waterborne Polyurethane, Polymers (Basel), 13, 2853, 2021.
 110. Xia Y. and Larock R.C., Preparation and Properties of Waterborne Castor Oil-Based Polyurethane-Silica Nanocomposite Dispersions Through a Sol-Gel Process, J. Macromol. Rapid Commun., 32, 1331-1337, 2011.
 111. Mashhadi Farahani M., Honarkar H., and Ehsani M., Investigation of APTMS Effect on the Mechanical Properties of Waterborne Polyurethanes Based on Castor Oil, 15th International Seminar on Polymer Science and Technology, Isfahan University of Technology, Iran, 8-10 Otober, 2022.
 112. Fu H., Wang Y., Li X., and Chen W., Synthesis of Vegetable Oil-Based Waterborne Polyurethane/Silver-Halloysite Antibacterial Nanocomposites, Compos. Sci. Technol., 126, 86-93, 2016.
 113. Li K., Shen Y., Fei G., Wang H., and Li J., Preparation and Properties of Castor Oil/Pentaerythritol Triacrylate-Based UV Curable Waterborne Polyurethane Acrylate, Prog. Org. Coat., 78, 146-154, 2015.
 114. Honarkar H., Minoofar Gh., and Barikani M., Effect of the Type of Anionic Center on the Characteristics of Eco-Friendly Waterborne Polyurethane/Acrylate Hybrids, Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly, 153, 1269-1275, 2022.
 115. Mishra V., Mohanty I., Patel M.R., and Patel K.I., Development of Green Waterborne UV-Curable Castor Oil-Based Urethane Acrylate Coatings: Preparation and Property Analysis, Int. J. Polym. Anal. Charact., 20, 504-513, 2015.
 116. Liu K., Su Z., Miao S., Ma G., and Zhang S., UV-Curable Enzymatic Antibacterial Waterborne Polyurethane Coating, Biochem. Eng. J., 113, 107-113, 2016.
 117. Mohamed H.A., Badran B.M., Rabie A.M., and Morsi S.M.M., Synthesis and Characterization of Aqueous (Polyurethane/ Aromatic Polyamide Sulfone) Copolymer Dispersions from Castor Oil, Prog. Org. Coat., 77, 965-974, 2014.
 118. Gurunathan T., Arukulab R., Chunga J.S., and Raob C.R.K., Development of Environmental Friendly Castor Oil-Based Waterborne Polyurethane Dispersions with Polyaniline, Polym. Adv. Technol., 27, 1535-1540, 2016.
 119. Dai M., Song P., and Zhang Y., Preparation and Characterization of Modified Castor Oil via Photo-Click Chemistry for UVCurable Waterborne Polyurethane with Enhanced Water Resistance and Low Conductive Percolation Threshold, J. Appl. Polym. Sci., 138, 49913, 2021.
 120. Pradhan S., Waterborne Adhesives, Green Adhesives: Preparation, Properties and Applications, Wiley, 121-128, 2020.
 121. Rahman M.M. and Lee W.K., Properties of Isocyanate-Reactive Waterborne Polyurethane Adhesives: Effect of Cure Reaction with Various Polyol and Chain Extender Content, J. Appl. Polym. Sci., 114, 3767-3773, 2009.
 122. Yang D., Han L., Zhang H., and Qiu F., Monocomponent Waterborne Polyurethane Adhesives: Influence of the Cross-Linking Agent on Their Properties, J. Macromol. Sci. Part A: Pure Appl. Chem., 48, 277-283, 2011.
 123. Cakić S.M., Ristić I.S., Cincović M.M., Stojiljković D.T., János C.J., Miroslav C.J., and Stamenković J.V., Glycolyzed Poly(ethylene terephthalate) Waste and Castor Oil-Based Polyols for Waterborne Polyurethane Adhesives Containing Hexamethoxymethyl Melamine, Prog. Org. Coat., 78, 357-368, 2015.
 124. Zdrahala R.J. and Zdrahala I.J., Biomedical Applications of Polyurethanes: A Review of Past Promises, Present Realities, and a Vibrant Future, J. Biomater. Appl., 14, 67-90, 1999.
 125. Shin E.J. and Choi S.M., Advances in Waterborne PolyurethaneBased Biomaterials for Biomedical Applications, Adv. Exp. Med. Biol., 1077, 251-283, 2018.
 126. Liang H., Liu L., Lu J., Chen M., and Zhang C., Castor Oil-Based Cationic Waterborne Polyurethane Dispersions: Storage Stability, Thermo-physical Properties and Antibacterial Properties, Ind. Crops Prod., 117, 169-178, 2018.
 127. Liu K., Miao S., Su Z., Sun L., Ma G., and Zhang S., Castor Oil-Based Waterborne Polyurethanes with Tunable Properties and Excellent Biocompatibility, Eur. J. Lipid Sci. Technol., 118, 1512-1520, 2016.
 128. Zhang Y., Zhang W., Wang X., Dong Q., Zeng, X., Quirino R.L., Lu Q., Wang Q., and Zhang C., Waterborne Polyurethanes from Castor Oil-Based Polyols for Next Generation of Environmentally Friendly Hair-Styling Agents, Prog. Org. Coat., 142, 105588, 2020.
 129. Zhang W., Zhang Y., Liang H., Liang D., Cao H., Liu C., Qian Y., Lu Q., and Zhang C., High Bio-Content Castor Oil Based Waterborne Polyurethane/Sodium Lignosulfonate Composites for Environmental Friendly UV Absorption Application, Ind. Crops Prod. 142, 111836, 2019.
 1. Zhang Y., Liu B., Huang K., Wang Sh., Quirino R.L., Zhang Zh., and Zhang Ch., Eco-Friendly Castor Oil-Based Delivery System with Sustained Pesticide Release and Enhanced Retention, ACS Appl. Mater. Interfaces, 12, 37607-37618, 2020.
 2. Zhang H., Qin H., Li L., Zhou X., Wang W., and Kan C., Preparation and Characterization of Controlled-Release Avermectin/Castor Oil-Based Polyurethane Nanoemulsions, J. Agric. Food Chem., 66, 6552-6560, 2018.