مطالعه مقدماتی انتقال انرژی در کوپلیمر فتالوسیانین - مزوپروفیرین - استیرن


عنوان مقاله [English]

Initial Study of Energy Transfer in Phthalocyanine -Mesoporphyrin-Styrene Copolymer

نویسندگان [English]

  • M. Keyanpour
  • F. Trull