سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد


عنوان مقاله [English]

Living Polymeric Systems: Design and Applications

نویسندگان [English]

  • A. Rahmatpour Liassi
  • A. Entezami