زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای


عنوان مقاله [English]

Enzyme Biopolishing of Cotton Fabric: Effects of Trichoderma Cellulase on Cotton Fabric Properties

نویسندگان [English]

  • G. R.
  • M. Haghighat Kish
  • M. Tabatabaie Yazdi
  • S. Salahshour Kordestani