بررسی اثر عامل جفت کننده سیلانی بر خواص دی الکتریکی کامپوزیتی اپوکسی - سیلیکای بسیار خاص


عنوان مقاله [English]

The Effect of a Silane Coupling Agent on Dielectric Properties of Epoxy/Highly Pure Silica Composite

نویسندگان [English]

  • S. A. Hashemi
  • S. M. B.