بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی


عنوان مقاله [English]

Combustion Characteristics Studies of Flooring and Polymeric Materials by Cone Calorimetry

نویسندگان [English]

  • A. S. Zarin
  • M. R. Rezaie
  • M. Mehrabzadeh