زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای


عنوان مقاله [English]

Enzyme Biopolishing of Cotton Fabric: Effects of Neurospora Crassa on Cotton Fabric Properties

نویسندگان [English]

  • G. R.
  • S. M. Tabatabaie
  • M. Haghighat Kish
  • S. Salahshour Kordestani4