مطالعه تخریب نور شیمیایی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگهای خمی


عنوان مقاله [English]

Study of the Photochemical Degradation of Cotton Fabric Dyed with Vat Dyed

نویسندگان [English]

  • M.R.Habibollah Zargar
  • F.Mehr Mazaheri