تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ زیست سازگار بر پایه پلی دی متیل سیلوکسان و پلی 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات (PDMS/PHEMA)


عنوان مقاله [English]

Preparation and Investigation of Physical and Mechanical Properties of Biocompatible Blend Based on PDMS/PHEMA

نویسندگان [English]

  • M. Rezaee
  • M. Mehrabzadeh