استفاده از ریزکپسولها در نساجی و تهیه منسوج آغشته به ریزکپسول حاوی عطر و اسانس


عنوان مقاله [English]

Textile Application of Microencapsulation and Impregnating Fabrics with Microencapsulated Fragrances