استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل


عنوان مقاله [English]

Using Different Methods to Determine Monomer Reactivity Ratios in Styrene/Acrylonitrile Copolymer

نویسندگان [English]

  • A. Kavousian
  • F. Ziaee
  • S. M. Seyed Mohaghegh
  • M.H. Nekoomanesh
  • K. Zare