تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب


عنوان مقاله [English]

Preparation of Phosphino(polyacrylic acid) and Study on Its Application as Precipitation Inhibitor

نویسندگان [English]

  • A. Esmailzade
  • M. Shojaei
  • N. Esmaili
  • A. Pourjavadi