بررسی مقایسه ای خواص گرمایی و مکانیکی رزینهای چسبناک کننده آروماتیک


عنوان مقاله [English]

Comparative Thermal and Mechanical Study of Aromatic Tackifying Resins

نویسندگان [English]

  • M. J. Zohoorian-Mehr
  • A. Rabiei