اثر پلیمرها در تصفیه پساب صنایع سلولوزی و مقایسه آنها با منعقد کننده های شیمیایی


عنوان مقاله [English]

The Effect of Polymers on the Cellulose Wastewater Treatment and Their Comparison with Chemical Coagulants

نویسندگان [English]

  • H. Ganjidoust
  • M. Vosoughi
  • B. Ayati