بررسی کاربرد پلیمر DRISPAC برای تغییر رفتار رئولوژیکی گل حفاری


عنوان مقاله [English]

Effect of DRISPAC Polymer on the Rheological Behaviour of Drilling Mud

نویسندگان [English]

  • M. Salarieh
  • R. Kharrat