وضعیت تولید، مصرف و تجارت مواد پلیمری در جهان، منطقه و ایران


عنوان مقاله [English]

The Status of Polymeric Materials Production, Consumption and Trading of the World Scale,The Middle East Region and Iran