مطالعه تأثیر آنزیم پروتئاز روی برخی از خصوصیات فیزیکی نخ پشمی


عنوان مقاله [English]

Investigation of Protease Enzyme Effect on Some of the Physical Properties of Woolen Yarn

نویسنده [English]

  • F. Ali Hosseini