اثر غلظت مونومر بر سینتیک پلیمر شدن امولسیونی وینیل استات و متیل آکریلات بدون امولسیون کننده


عنوان مقاله [English]

Effect of Monomer Concentraion on the Kinetics of Emulsifier-free Emulsion Polymerization of Vinyl Acetate and Methyl Acrylate

نویسنده [English]

  • H.R. Mohammad