بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors Affecting Slurry Copolymerization of Acrylonitrile - Vinylacetate for Preparation of Acrylic Fibers

نویسندگان [English]

  • M. Hajian
  • T.
  • M. Azarnasab
  • M. Hossepian