بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Particle Size Distribution in Suspension Polymerization

نویسندگان [English]

  • M. Parvazinia
  • N. Yaghobi
  • M. H. Ebrahimi