بررسی چسبندگی سیم به لاستیک در ناحیه بلت تایرهای رادیال سیمی سواری با نسبت منظر پایین


عنوان مقاله [English]

A Parametric Study on Rubber to Steel-cord Adhesion for the Belt Section of Low Aspect Ratio Radial Passenger Car Tires

نویسندگان [English]

  • M. Karabi
  • GH. Bakhshandeh