روشهای اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن


عنوان مقاله [English]

Measurement of Textile Fibers Wettability and the Problems Involved

نویسندگان [English]

  • N. Ansari
  • M. Haghighatkish