ساخت خازن به ظرفیت پیکوفاراد با استفاده از پلی آنیلین رسانا


عنوان مقاله [English]

Picofarads Capacitance Base on Conducting Polyaniline Films

نویسنده [English]

  • H. Aghlara