بررسی پدیده انتقال جرم در ورقه های لاستیکی با استفاده از حلالهای آروماتیکی بنزن، دی کلرو بنزن و تولوئن


عنوان مقاله [English]

Study of Mass Transfer Phenomena in Rubber Sheets by Using Aromatic Solvents of Dichlorobenzene, Toluene and Benzene

نویسندگان [English]

  • M. A. Semsarzadeh
  • Z. Hashami