مقایسه پلیمرهای طبیعی و منعقد کننده های شیمیایی در کاهش بار آلی آب پنیر


عنوان مقاله [English]

Comparison of Natural Polymers and Chemical Coagulants in the Reduction of Organic Load of Whey

نویسندگان [English]

  • H. Ganjidust
  • N. Mokhtarani