بررسی سازگارسازی الیاف آمیزه ای PP/PET به وسیله سازگار کننده PP-g-MA


عنوان مقاله [English]

Compatibility Study of PP/PET Blend Fibers by PP-g-MA Compatibilizer

نویسندگان [English]

  • M. Raouf Dehkordi
  • N. Golshan Ebrahimi
  • M. Kokabi