بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعات تولید شده به روش پولتروژن


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors ِِِAffecting the Surface Quality of Pultruded Profiles

نویسندگان [English]

  • M. Esfandeh
  • A.M. Rezadoust
  • S.A.R. Sabet
  • S.M.B. Alavi