سینتیک تخریب گرمایی رزینهای فنولی بکار رفته در سپرهای گرمایی فدا شونده


عنوان مقاله [English]

Thermal Degradation Kinetics of Phenolic Resins Used in Ablative Heat Shields

نویسندگان [English]

  • R. Mohseni Lavi
  • M. Kokabi
  • M. H.