تعیین تغییرات توزیع وزن مولکولی قیر با تابع رئولوژیکی دلتا


عنوان مقاله [English]

Determination of Bitumen Molecular-weight Distribution via its Delta Rheological Function

نویسنده [English]

  • A.A. Yousefi