سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Suitable Resole for Preparation of Phenolic Foam

نویسندگان [English]

  • M. Barikani
  • M. Mirzataheri
  • A. Tavakoli