دوره و شماره: دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382 
2. سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی

مهدی باریکانی؛ مژگان میرزاطاهری؛ احمد توکلی


4. بررسی رفتار گرمایی لاکهای پودری بر پایه رزینهای پلی استر و اپوکسی - پلی استر

روزبه مافی؛ محمدرضا محمدزاده عطار؛ سیدمجتبی میرعابدینی؛ سیامک مرادیان


6. اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS

صفحه 303-311

محمدرضا برزگری؛ علی اکبر یوسفی؛ محمد ابراهیم زینالی