دوره و شماره: دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 417-508 
4. سنتز و خواص رئولوژی تغلیظ‌کننده پلی(نونادکانامید- کو- اتیلن‌ گلیکول)

صفحه 459-466

عبدالرحیم بزاز؛ صائب صادقی؛ حسین فخرائیان؛ علی پورجوادی


5. سنتز و شناسایی ریزبالن‌های با چگالی کم بر پایه پلی‌متیل متاکریلات

صفحه 467-475

سعید بیگی بروجنی؛ محمد عطایی؛ عزیزا... نودهی؛ محمد فردوسی؛ کیوان نصرت زادگان


6. سامانه پلیمری پلی‌وینیل الکل ـ گلوتارآلدهید آغشته شده به دی‌اتیلن آمین به عنوان غشاهای جداسازی CO2 -CH4

صفحه 477-489

مونا زمانی پدرام؛ محمدرضا امیدخواه؛ آبتین عبادی عموقین؛ رضا یگانی؛ فرهاد مقدم