دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1376 
2. بررسی آلیاژهای پلی وینیل کلرید و لاستیک نیتریل

محمود محراب زاده؛ سعید بختیاری؛ عبدالصمد زرین قلم


4. بهبود ضربه پذیری نایلون 6 با لاستیک بوتادین

محمد سمسارزاده؛ محمودرضا محمودی نزاد نوبخت؛ حمیرا شریعت پناهی