دوره و شماره: دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1386 
1. بررسی خواص مخاط چسبی کیتوسان

صفحه 515-519

سید مجتبی تقی زاده؛ گلناز داوری


3. پوشش دهی سطح سلول های جزایر لانگرهانس با پلی اتیلن گلیکول فعال شده

صفحه 529-538

سمیره هاشمی نجف آبادی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ عباس شجاع الساداتی؛ یاسوهیرو ایواناگا


4. خواص مکانیکی آمیخته پلی پروپیلن بازیافتی با قیرهای دمیده و نرم

صفحه 539-550

وحید حدادی؛ علی اکبر یوسفی؛ محمدتقی گنجی؛ مرتضی خسروی