دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386 
6. مطالعه اثر کاتالیزور، زمان رشد و ماده فعال در سطح روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا

صفحه 147-153

مجید پاکیزه؛ محمدرضا امیدخواه؛ رامین کریم زاده؛ عبدالصمد زرین قلم


9. سنتز و شناسایی مشتقات دی آمینو دی سولفیدی و به کارگیری آنها به عنوان شتاب دهنده در فرایند پخت آمیزه های لاستیکی

صفحه 179-186

سعید تقوایی گنجعلی؛ ارسلان بیگ زاده؛ کاظم سبحان‌منش؛ فرسا فتوحی؛ نصراله مجیدیان