دوره و شماره: دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1390 
5. خواص مکانیکی، رفتار جمع‌شدگی و جذب آب در نانوکامپوزیت‌های PA6/PP/CaCO3

صفحه 481-492

کریم شلش نژاد؛ سعید منتخبی کلجاهی؛ جواد احسانی زنوز